jueves, mayo 26, 2011

No a Keiko

"No a Keiko" (Fujimori) en varias lenguas